Produkty Partneři Podpora Novinky O nás Home

Ĺ kolstvĂ­ / Adobe pro ĹĄkolstvĂ­

 
 
 

Multilicenční model TLP pro akademické instituce


Pro akademické instituce jsou k dispozici licence:
 • EDU TLP CZ a EDU TLP IE 
 • EDU CONC TLP CZ a EDU CONC TLP IE

Při vstupu do licenčního programu TLP (Transactional License Program) již není potřeba získat vždy určitý počet bodů, nicméně nadále má každý produkt různou bodovou hodnotu, která určuje, za jakou cenu budou licence muset být nakoupeny.

Jsou 3 úrovně - Level 1, 2 a 3 (viz přehled níže). TLP program umožňuje kombinaci produktů a platforem. Můžete tedy objednat libovolný počet licencí od různých produktů podle potřeby tak, aby vám celkový součet každé objednávky dal potřebný součet pro vstup do cenové úrovně TLP programu. Kombinovat lze mezi sebou jen IE anebo CZ produkty!
Tzn., že pokud byste měli zájem o Adobe Premiere IE a Photoshop CZ, nelze tyto 2 produkty kombinovat a načítat tak body pro vyhodnější nákup licencí.

Zákazník si musí ke každému programu objednat CD Pack na instalaci produktu, přičemž v případě kombinování platforem si samozřejmě musí koupit CD Pack na instalaci pro Windows a CD Pack pro Macintosh. U TLP licencí se vyžaduje dodání všech údajů o zákazníkovi (jméno školy nebo instituce, tel., fax. nebo e-mail ).

Od října 2006 jsou dostupné v EDU TLP nové licence, označené výrazem "CONC". Jedná se o "plovoucí" licence, produkt je možné instalovat na libovolný počet PC v učebně a v jeden okamžik smí být spuštěno max. tolik licencí, kolik jich má zákazník zakoupeno.

Škola musí organizačně nebo technicky zabezpečit, aby v daný okamžik nebyl software používán na více počítačích, než kolik bylo zakoupeno licencí.

Z toho vyplývá, že verze EDU CONC jsou vhodné zejména pro školy, kde výuka probíhá na různých učebnách. Ľkole pak stačí zakoupit například 10 licencí verze EDU CONC s tím, že je nainstaluje na počítače ve všech učebnách školy a poté zabezpečí, aby software nemohl být v jeden okamžik používán na více než na uvedených 10 počítačích najednou.

Souhrn bodových hranic nutných pro vstup do licenčního programu TLP:
Level 1: 1 - 999 bodů
Level 2: 1 000 - 4 999 bodů
Level 3: 5 000 a více bodů

 

Program CLP (Cumulative Licensing Program)

CLP je dvouletý program s registrovaným členstvím, který je vhodný především pro větší organizace, jež chtějí zjednodušit nákup, správu a instalaci softwaru.

Mezi hlavní výhody programu CLP patří možnost získání významných slev pro delší období (během platnosti kontraktu), tedy pro následující po sobě jdoucí objednávky, a to bez ohledu na počet dokupovaných kusů. Pro vstup do programu je ale nutné, oproti TLP programu, splnit minimální bodovou hladinu a zajistit si tak vstupní cenový level (CLP Level 1), přičemž během daného období zákazník z jednotlivých objednávek body načítá a postupuje tak do vyšších levelů (v případě, že již vstupní objednávkou dosáhnete vyššího levelu, stává se touto vstupní úrovní i level vyšší).

CLP program je určený pro komerční organizace, státní správu a samosprávu i školní licence (COM/GOV/EDU).

CLP pomáhá organizacím několika způsoby snižovat náklady zjednodušením procesu objednávání softwaru a snižováním administrativy. Nabízí vám registraci v jediném programu licencování platném po celém světě, takže vždy dostanete stejnou slevu bez ohledu na to, kde sídlíte a bez ohledu na počet objednaných kusů, což je hlavní devizou tohoto programu.

Jak se stanu CLP zákazníkem?
Pokud splňujete základní podmínku vstupu do CLP programu, což je předpokládaný jednorázový nákup Adobe licencí v minimální bodové hladině, kontaktujte svého prodejce nebo distributora, který si od vás vyžádá potřebné údaje, na základě nichž distributor zažádá o nový CLP kontrakt. Do druhého dne po dodání potřebných informací o zákazníkovi je přiděleno tzv. "Contract number", pod který uskutečňujete všechny své následující objednávky, včetně vstupní, která musí být učiněna co nejdříve po uzavření kontraktu.

Rozdělení a určení zákazníků podle typu (komerční, státní, školní)

Komerční organizace

 • komerční organizace
 • všechny další společnosti a firmy, které nespadají pod GOV nebo EDU segment

Zákazníci státní správy a samosprávy (CLP GOV licence)

 • obecní, městské a krajské úřady
 • úřad vlády, ministerstva, parlament, FNM, NKÚ apod.
 • instituce financované z veřejných rozpočtů, pokud nespadají do kategorie EDU zákazníků (státní zdravotní ústav, hygienické stanice, státní nemocnice a zdravotnická zařízení , muzea, galerie, kulturní instituce atd.)

Ľkolní instituce (CLP EDU licence)

 • základní a střední školy (státní i soukromé)
 • vyšší odborné školy, univerzity a vysoké školy (státní i soukromé)
 • Akademie věd České republiky (AV ČR)
 • neziskové organizace, jejichž cílem je: (zmírnění chudoby, zlepšení vzdělání, zlepšení v oblasti kultury, zlepšení životního prostředí)

Bodové hranice pro vstup do licenčního programu CLP a rozdělení levelů dle bodů
Čím více bodů získáte svou první objednávkou, tím větší slevu dostanete. Dalším získáváním bodů v průběhu členství můžete dosáhnout další úrovně slev. Slevy v rámci programu CLP jsou rozděleny do několika úrovní a jsou poskytovány na základě následující tabulky. Jak vidíte, existují různé bodové limity pro komerční, státní a školní sektor.

Komerční licence (CLP-C)

 • CLP-C Level 1: 25 000 - 99 999 bodů
 • CLP-C Level 2: 100 000 - 299 999 bodů
 • CLP-C Level 3: 300 000 - 999 999 bodů
 • CLP-C Level 4: 1 000 000 +

Licence pro státní správu a samosprávu (CLP-G)

 • CLP-G Level 1: 25 000 - 299 999 bodů
 • CLP-G Level 2: 300 000 +

Ľkolní licence (CLP-E)

 • CLP-E Level 1: 5 000 - 49 999 bodů
 • CLP-E Level 2: 50 000 - 99 999 bodů
 • CLP-E Level 3: 100 000 +

Samostatně registrovaná pobočka pod CLP kontraktem (Affiliate)
Každá organizace, která vstoupí do CLP programu, může zažádat o vytvoření své pobočky (affiliate). Stačí pouze vyplnit registrační formulář. V takovém případě daná pobočka může provádět vlastní objednávky a bude dostávat vlastní registrační čísla pro jednotlivé produkty. Tato možnost je ideální pro organizace s decentralizovaným objednávacím prostředím. Body získané pod hlavičkou pobočky se současně načítají do celkového CLP kontraktu a tudíž napomáhají rychlejšímu postupu do vyšších cenových úrovní - levelů. Pro aktivaci nového člena je nutné učinit objednávku, a to u komerční a GOV organizací s minimální bodovou hodnotou 3 500 bodů a u školní EDU organizace ve výši 1 000 bodů. Příkladem vhodnosti vytvoření affilace je např. univerzita, která uzavře CLP kontrakt a jednotlivé její fakulty zažádají o vlastní členství/affilaci v rámci tohoto globálního kontraktu. Tímto pak každá fakulta spravuje svůj vlastní balík licencí.

Jak objednávat CLP licence
CLP licence nejsou ve veřejných cenících běžně dostupné, tedy ani v elektronickém obchodě. Ceny získáte na vyžádání od společnosti ADkom na vyžádání. Tak jako v TLP programu, i v CLP jsou různé úrovně - levely, které jsou různě bodově rozděleny dle typu zákazníka (bodové ohodnocení produktů je stejné jako v TLP programů, můžete tedy vycházet z bodových hodnot běžně dostupných TLP licencí). Podle toho, jaký level jste získali vstupní objednávkou, obdržíte své ceny od nás. CLP kontrakt se uzavírá na 2 roky, přičemž vstupní level není konečný, ale svými následujícími objednávkami během tohoto období načítáte body. Ve chvíli, kdy dosáhnete vyššího levelu, můžete již nakupovat v levelu výhodnějším a za výhodnější ceny. Licenční centrum Adobe vždy k 25. dni v měsíci reviduje počet nasčítaných bodů a jestliže přesáhnete součtem bodů do vyšší úrovně, je vám tato přidělena od 1. dne měsíce následujícího.

Zákazník si musí ke každému programu objednat instalační DVD Pack, přičemž v případě kombinování platforem si samozřejmě musí koupit zvlášť DVD Pack pro instalaci pro WIN a MAC. Licence je možné upgradovat, a to jak komerční (COM) licence, tak i licence pro státní správu (GOV). Pokud zakoupíte licenční upgrade, do budoucna je možné upgradovat již jen opět licenčními upgrady, nikoliv upgrady typu "krabice". Ľkolní (EDU) licence nelze upgradovat a je nutné zakoupit vždy novou plnou licenci.

Jaké informace je nutné poskytnout při objednání CLP licence nebo pro uzavření CLP kontraktu?
Pokud je zřejmé z názvu organizace, o jaký subjekt se jedná nebo jakou činností se zabývá, není nutné dodávat žádná potvrzení či oficiální stanovy. Pro licenci je nutné dodat pouze následující údaje:

 • jméno organizace
 • kontaktní osoba (správce licencí)
 • ulice a číslo popisné
 • město
 • PSČ
 • stát
 • e-mail (uvádí se na kontaktní osobu, která bude spravovat/používat licence, nikoliv na toho, kdo vyřizuje objednávku)

Upgradování licencí na nové verze
CLP licence lze upgradovat, ale pouze licenčními upgrady. Nikoliv upgrady typu "krabice". V licenčním programu jsou dostupné upgrady na nové verze, avšak pouze komerční (CLP-C) a pro státní správu a samosprávu (CLP-G). źkolní licence nelze upgradovat a je nutné zakoupit novou plnou licenci (dostupný je pouze tzv. UPLIFT, což je update z běžné školní CLP licence na školní CONC licenci - pouze v rámci stejné číselné verze) . S licenčním upgradem je nutné zakoupit instalační DVD Pack s instalací nové verze. Instalace licenčního produktu je odlišná od zkušební verze dostupné ke stažení na www.adobe.com. DVD Pack k licencím je tedy podmínkou úspěšné instalace.

Jaké základní údaje o produktu musím znát, abych licence mohl objednat?
Kromě typu produktu a počtu licencí/počítačů a případně "CLP Contract Number", je nutné znát tyto náležitosti pro objednávku licence:

 • platforma (Windows, Macintosh, Solaris, Unix, Linux - všechny Adobe produkty nejsou dostupné vždy pro každou platformu.)
 • jazyková verze (CZ, SK, ENG a další jazyky - všechny Adobe produkty nejsou dostupné ve všech jazycích a ceny se mohou lišit.)

Jsou k licencím potřebná instalační média?
Ano, k licencím jsou nutná instalační media, tzv. DVD Packy. Nelze použít zkušební verzi dostupnou na www.adobe.com, do které by se po zakoupení licence vložilo pouze sériové číslo nebo média, které jste zakoupili v minulosti jako krabici. Vložit SN do zkušební verze je tedy obvykle možné pouze pokud jste zakoupili krabicovou komerční verzi (totožnou jazykovou verzi, platformu a číselnou verzi se zkušební). Instalace pro licenční objednávky je odlišná a sériové číslo z licence je použitelné jen pro verzi z DVD Packu. DVD Pack není nutné zakoupit v případě, že licence jen dokupujete a médium jste získali předchozím nákupem. Podmínkou je stejná platforma, číselná verze a jazyk. DVD Pack je stejný pro COM, GOV i EDU licence. Místo DVD Packu je možné zakoupit tzv. ESD - elektronický download. Dostupný je za stejnou cenu jako DVD Pack a jen pro vybrané Adobe produkty. DVD Pack se kupuje zvlášť a není součástí ceny licence. DVD Pack je nutné zakoupit pro různé produkty, platformy a jazyky zvlášť.

Jaké jsou jazykové verze Adobe produktů?
Základními jazykovými verzemi jsou CZ (čeština), SK (slovenština - pouze Acrobat) a ENG/IE (angličtina). Na vyžádání je možné dodat k jiné jazykové verze, obvykle jsou ale za vyšší cenu. Ne všechny produkty Adobe jsou nabízeny ve všech jazycích. Jazyk je nutné určit hned při objednávce. Nejsou dostupné multilanguage verze a pozdější přechod na jiný jazyk není v rámci stejné jazykové verze možný.

Jaké operační systémy/platformy jsou pro Adobe produkty dostupné?
Adobe produkty jsou dostupné zejména pro platformu Windows a Macintosh, přičemž vše co je pro MAC je dostupné i pro WIN, ale ne vše co je pro WIN je dostupné i pro MAC. Serverové produkty jsou dostupné i pro platformy UNIX, LINUX, SOLARIS a další. V CLP licenčním programu zákazník obdrží SN automaticky jak pro WIN, tak i pro MAC platformu, a to bez ohledu na to, jakou platformu vybral při nákupu.

Jaká je forma dodání CLP licencí?
Zákazník obdrží společně s dokladem o koupi tištěný licenční certifikát, přičemž ale již v den objednání licence (nejpozději druhý následující pracovní) obdrží na uvedený e-mail přístup do licenčního centra Adobe, kde může sledovat historii svých nákupů, celkový počet licencí, celkový počet bodů, změny cenových úrovní, platnost kontraktu a další informace s ním spojené, vč. aktuálně nakoupených licencí a sériových čísel. Tyto informace obdrží ještě před dodáním faktury, případně DVD packu, od svého prodejce, avšak tato licence je již platná. K licencím je možné objednat instalační DVD Pack (max. do počtu zakoupených licencí) s instalací produktu. Pokud již zákazník aktuální DVD Pack pro danou verzi vlastní, není nutné další dokupovat. Místo DVD Packu zákazník nákupem licence automaticky získává tzv. ESD - elektronický download, takže instalační medium není povinné. Minimálně jeden originální instalační DVD Pack s instalací ale doporučujeme. Protože licence neobsahují tištěný manuál, ale pouze elektronickou nápovědu (u většiny produktů Adobe je možné stahnou i PDF), je k licencím možné doobjednat i tzv. DocSet, což je tištěný manuál (dostupné v ENG nebo CZ verzi) nebo doporučujeme některou z tištěných publikací třetích stran, jež máme běžně v nabídce..

Co nastává po uplynutí dvouleté platnosti CLP kontraktu, je možné jej obnovit?
Ano, toto je možné. Již 6 měsíců před ukončením kontaktu (a dále za další 3 měsíce) jste osloveni e-mailem z licenčního centra s informací, že k danému datu váš kontrakt vyprší. Současně je nabízena možnost kontrakt obnovit, tzv. Renewal, a to za předem určených podmínek. Při obnovení není obvykle požadována již žádná minimální hodnota nové objednávky a podle celkového dosaženého počtu bodů je po obnovení určen i vstupní level v novém kontraktu. Více informací poskytneme telefonickou konzultací daného případu.

Maintenance (údržba licence) a Renewal (obnovení maintenance)
Nákupem Maintenance získáváte záruku využívání nejnovějších technologií na delší časové období. Získáváte nárok na upgrady a updaty zdarma po dobu 2 let. Maintenance je možné objednat pro aktuální verze produktů a jsou pouze čtyři data pro jeho obnovení: 31. březen, 30. červen, 30. září a 31. prosinec. Pokud platnost vyprší, je možné dokoupit i Renewal, který zajistí obnovení nevyužité Maintenace. Maintenance můžete zakoupit buď společně s novou licencí, nebo dokoupit kdykoliv během následujícího období (minimálně však během životnosti aktuální verze). Na nové verze ke stažení je zákazník vždy upozorněn přímo licenčním centrem Adobe, a to prostřednictvím e-mailové komunikace v anglickém jazyce. Příklad: zakoupíte-li např. 1x Acrobat 9 Std společně s 1x Acrobat Std Maintenance na 2 roky, tak jakmile bude během těchto 2 let oznámena nová verze Acrobat 10 STD, obdržíte ji zcela zdarma. V CLP programu se zakupuje maintenance vždy s platností maximálně do konce kontraktu. Dostupné jsou tedy položky na různá časová období, dělená od 6 do 24 měsíců platnosti.

Concurrent licence (pouze školní CLP licence)
Concurrent licence lze nakupovat jen jako školní licence. Tento typ licencí není dostupný u všech produktů v nabídce Adobe. Podstatou CONC licencí je to, že zákazník může nainstalovat zakoupený produkt na jakýkoliv počet počítačů v učebně, avšak v jednom okamžiku může být aplikace spuštěna jen na tolika stanicích, kolik má zákazník zakoupených CONC licencí. Příkladem je škola se dvěma učebnami, kdy v každé z nich je 20 počítačů. źkola tedy může zakoupit 20 CONC licencí a nainstalovat je na všech 40 počítačů, přičemž v jednu chvíli je možné mít spuštěno a pracovat s Adobe programy pouze na dvaceti z nich. Cena těchto speciálních licencí je obvykle o 30 % vyšší než cena běžné EDU CLP licence.

Výhody programu CLP
Základní výhody

 • Rychlá dodávka - Adobe vystavuje licence obvykle do druhého dne + skladová dostupnost instalačního DVD Packu u distributora.
 • Získání sériových čísel automaticky pro obě platfotmy (WIN a MAC) a zjednodušený případný crossupgrade.
 • Jednoduchá evidence zakoupených licencí (počtů, verzí, produktů) přímo zákazníkem prostřednictvím webu a zpětná dohledatelnost při ztrátě či odcizení.
 • Zvýhodněná cena při vstupu do programu i při následujících nákupech během platnosti kontraktu.
 • Automatické upozornění na nové updaty a upgrady zdarma v případě Maintenance a jejich okamžitá primární dostupnost.
 • Automatická registrace v celosvětové licenční databázi Adobe i v regionální přímo na jméno společnosti (viz údaje na licenci).
 • Okamžitý přístup k licencím prostřednictvím webu (Adobe Licensing Centrum)
 • Program s dvouletým členstvím umožňuje rychle a snadno objednávat produkty v libovolném množství, kdykoliv to budete potřebovat, a to za stejné ceny bez ohledu na požadovaný počet.

Rozpočtové výhody

 • Dvouleté členství v programu CLP vám umožní lepší rozpočtové plánování.
 • Zajistěte si nárok na slevu v průběhu dvouletého členství minimální objednávkou.
 • Zajistěte si slevu pro celou další dobu členství v programu minimální objednávkou při obnově členství. Nebo pokud budete mít v okamžiku obnovení členství na svém kontě minimálně dvojnásobek bodů, než je požadované minimum pro libovolnou úroveň na další dva roky členství, nebudete muset žádný minimální nákup realizovat.
 • Kumulativní program - dalšími nákupy v průběhu dvouletého členství budete získávat body, na základě kterých vám pak může být přiznán nárok na vyšší úroveň slev, a to již od prvního měsíce následujícího po uskutečnění objednávky.

Snadná a efektivní hromadná instalace a správa

 • Pro další licence přeinstalovaného software se stejným číslem verze je třeba zaslat objednávku do jednoho měsíce od instalace. Díky tomu můžete instalovat software podle aktuální potřeby a nemusíte čekat na vyřízení objednávky zaslané před instalací.

Výhody struktury členství a přidruženého členství programu CLP

 • Komerční program umožňuje zahrnout do něj i divize, pobočky a partnery působící v různých částech světa.
 • Přidružení členové si mohou vybrat, zda se do programu zapojí pod hlavičkou hlavního člena nákupem na základě stejné dohody, načež budou používat stejná sériová čísla.
 • Přidružený člen může vybrat samostatnou registraci uzavřením vlastní přidružující dohody, načež dostane přidělena vlastní sériová čísla.
 • Bez ohledu na zvolený způsob jsou veškeré body za nákup přidělovány hlavnímu členovi programu CLP, a výsledné slevy se vztahují na všechny přidružené členy.
 • Struktura členství a přidruženého členství umožňuje podnikatelským subjektům nakupovat a využívat podpory lokálně, a současně využívat všech výhod kupní síly velké organizace.
 • Programy pro státní a veřejný sektor a vzdělávací sektor jsou nabízeny na regionální úrovni.

Je platnost Adobe licence časově omezena?
Ne, není. Nákupem licence máte právo využívat produkt bez časového omezení. Máte nárok na nákup upgradů (obvykle ale maximálně z předchozích 3 verzí, poté je nutné zakoupit novou plnou licenci). EDU licence nelze upgradovat. Platnost již zakoupených licencí trvá i po vypršení nebo ukončení CLP kontraktu.

Je možný přechod z TLP programu do CLP?
Ne, toto není možné. TLP program je programem pouze transakčním, z čehož vyplývá, že na každý jednotlivý nákup licencí je pohlíženo separátně. Nenačítají se tedy body z více následujících objednávek, které by bylo možné využít pro minimální vstupní hodnotu do CLP programu. Pro vstup do CLP programu je nutné splnit jednorázově minimální bodovou hodnotu, a to jedním nákupem a nelze použít body získané z předchozích nákupů TLP licencí. Přechod do CLP programu je tedy možný jen v případě, že byste svou novou poptávkou splnili minimální bodovou hodnotu pro vstup do CLP programu.

Lze zrušit licenční objednávku, která je vystavena na jméno uživatele a pod CLP kontraktem?
Ano, toto je možné ve výjimečných a odůvodněných případech. O zrušení licence je nutné zažádat nejpozději 75. den od vystavení (viz datum na licenci) u distributora přes svého prodejce. Oficiální žádost musí být učiněna písemně (e-mailem) a dorazit k distributorovi nejpozději v 75. den. Po zažádání zákazník obdrží elektronický formulář k vyplnění, kde prohlašuje, že nadále vystavené sériové číslo nebude používat (případně že bude používat jen počet reálně vlastněných licencí). Toto prohlášení musí podepsat, orazítkovat, vytisknout na hlavičkový papír a poslat zpět k distributorovi nejpozději do 15. dnů (možné i elektronicky). Prohlášení podepisuje koncový uživatel, na kterého byly licence vystaveny. Nikdy prodejce nebo jiná třetí osoba. CLP licence (oproti TLP licencím) je možné zrušit i částečně, nikoliv jako celou objednávku. Můžete tedy modifikovat počty, ale vždy pouze danou objednávku jedenkrát.

Lze CLP licence prodat nebo převést na jinou organizaci?
Ne, toto není v žádném případě možné. CLP licence se kupují ve zvláštním programu, cenově zvýhodněném množstvím a na základě smlouvy, která toto nedovoluje a neumožňuje.


Podrobnější informace k jednotlivým licenčním modelům Vám rádi sdělí pracovníci našeho obchodního oddělení na těchto KONTAKTECH. Prosím kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo pomocí icq.

Rádi Vám sdělíme podrobnější informace nebo připravíme konkrétní cenovou nabídku.