Produkty Partneři Podpora Novinky O nás Home

Komerční organizace / Zoner pro komerční organizace

 
 
 

Zoner pro komerční organizace

Licence Zoner lze získat jako základní licenci programu, která opravňuje používat produkt pouze na jednom počítači, nebo jako multilicenci. Základní licenci programu lze získat také jako ESD licenci (Electronic Software Distribution je licence poskytnutá elektronicky prostřednictvím prodeje přes Internet).

Pro použití na více počítačích je třeba pořídit multilicenci. Multilicenční užití představuje možnost cenového zvýhodnění na další licence, které jsou poskytovány se slevou danou multilicenčními pravidly.

ZONER software poskytuje zásadně multilicence vázané na konkrétní počet pracovních stanic, který koresponduje s fyzickým počtem počítačů na nichž je umístěna funkční kopie programu nebo mají fyzický přístup ke spuštění aplikace na serveru. Nejsou poskytovány tzv. plovoucí licence, spouštěné ze zdrojové instalace na serveru pro větší počet uživatelů za podmínky kontroly současně přihlášených uživatelů.

Všichni multilicenční uživatelé obdrží od ZONER software případně autorizovaného prodejce tzv. Multilicenční list, neboli prohlášení o počtu legálně užívaných licencí pro potřeby evidence a kontroly software.

Multilicence pro firmy a organizace

Mnoho firem a organizací již využilo výhodných multilicencí produktů z produkce ZONER software. Zejména při větším počtu licencí lze totiž dosáhnout zásadních úspor v porovnání s konkurenčními programy.

Multilicenční slevy jsou poskytovány jako objemové. Poskytnutá sleva je závislá na celkovém objemu zakázky vypočteném za základních cen produktů. V jedné zakázce je možné kombinovat více produktů nebo upgrade. Další případné slevy jsou poskytovány podle druhu organizace a dalších podmínek. V zakázce je možné zohlednit objem předchozích zakázek stejného držitele licence. Při určení ceny multilicence nelze uplatnit meziproduktové slevy a slevy na kombinované produkty platné pro jednotlivé licence produktů.

Ve zvláštních případech uděluje ZONER software také multilicence s neomezenou platností pro určitou skupinu uživatelů v rámci držitele licence a to za zvlášť specifikovaných podmínek. Máte-li zájem o neomezenou licenci, kontaktujte nás.


Nabídku samostatných licencí, ESD licencí i multilicencí naleznete na našem software e-shopu.