Produkty Partneři Podpora Novinky O nás Home

Komerční organizace / Microsoft pro střední komerční organizace

 
 
 

Licenční programy pro malé a střední firmy do 250 počítačů

 

Jednorázová platba - platba v momentě nákupu licence

 • Microsoft Open License

Jednorázová platba

 

Rozložené platby (splátkové smlouvy) - splátky za licence jsou rozložené do tří let:

 • Microsoft Open Value
 • Microsoft Open Value Subscription

Rozložené platby

 

Multilicenční smlouva Microsoft Open License

Microsoft Open License je multilicenční smlouva, která nabízí možnosti nabytí licencí softwaru a Software Assurance (SA) se slevou, kterou zákazník navíc získává i na další nákupy v průběhu dvou let. Využitelnost programu Microsoft Open License začíná již u firem, které mají pouze jeden osobní počítač a sahá až k firmám které mají více než 250 počítačů. Úroveň slev se pohybuje zhruba v rozmezí 10-20% v porovnání s cenami odpovídajících produktů v krabici (FPP - Full Package Product).

Microsoft Open License má dvě varianty:

1. Open Business
2. Open Volume

Charakteristika programu a vstupní podmínky:

 • Trvalé licence
 • Nákup minimálně 5 jakýchkoli licencí v libovolné kombinaci produktů - Open Business
Software Assurance se v tomto případě počítá jako jedna licence, takže postačí např. 3 licence Office Professional + 3× Software Assurance. Smlouvu je možné otevřít i nabytím jediné licence typu "Per Procesor", pokud se u daného produktu taková licence nabízí nebo jednou licencí Visual Studio Professional s MSDN Professional Subscription.
 • Nákup minimálně za 500 bodů (cenová úroveň C) - Open Volume
Bodové hodnoty jednotlivých produktů jsou různé (Přehled bodových hodnot pro jednotlivé produkty naleznete v dokumentu Product List nebo vám tyto informace zdělí prodejce nebo Zákaznické centrum). Tato varianta smlouvy dělí veškeré produkty do tří kategorií - aplikace, operační systémy a servery a zákazník musí dosáhnout minimálně 500 bodů za každou vybranou kategorii samostatně. Software Assurance na dva roky má stejnou bodovou hodnotu jako licence samotného produktu.

Doobjednávky:

Minimální množství pro další objednávku je jedna licence u smlouvy Open Business nebo jeden bod u smlouvy Open Volume. V praxi to znamená, že je možné samostatně přiobjednat téměř jakýkoli produkt.

Rozdělení produktů:

U verze Open Volume existují tři základní kategorie produktů (aplikace, operační systémy a servery), smlouva Open Business žádné kategorie nerozlišuje.

Hlavní výhody:

 • Možnost objednat jakékoli produkty (neplatí rozdělení na platformové nebo doplňkové produkty)
 • Jednorázový nákup
 • Vždy aktuální verze zakoupeného softwaru (v případě zakoupení Software Assurance k produktům)
 • Software Assurance - možnost volby na začátku smlouvy
 • Jazyková nezávislost - můžete si vybrat jakoukoliv jazykovou verzi softwaru
 • Nevázanost na hardware
Právo na downgrade (instalování a využívání nižší verze licencovaného produktu)

Co můžete udělat po skončení platnosti smlouvy:

V rámci této multilicenční smlouvy budete po skončení platnosti smlouvy nadále vlastnit pořízené licence. Máte ale i další možnosti:

 • Obnovit smlouvu (K produktům zakoupeným v rámci smlouvy Open včetně Software Assurance (SA) - tedy při výchozím nákupu v kombinaci licence + SA, je možné v návaznosti dokoupit Software Assurance na další dvouleté období.)
 • Ukončit smlouvu a nadále využívat nasazený software

U tohoto licenčního programu zákazník nezískává instalační média zdarma. Tato je potřeba objednat zvlášť.

Jak získat smlouvu Open Business?

Pro uzavření smlouvy Open Business musí zákazník splnit minimální limit nákupu alespoň 5 licencí. Výhodné je, že licence může objednávat v jakékoli kombinaci produktů a jejich typů a že se Software Assurance také započítává jako licence.

Například objednávka jedné licence upgrade operačního systému se Software Assurance, jedné licence Microsoft Office se Software Assurance a jedné klientské přístupové licence (CAL) například k serveru Microsoft Windows Server splňuje minimální podmínku pěti licencí pro program Open Business. Na výhodné nákupy softwaru je teda může využít i majitel jednoho osobního počítače.

Jak získat smlouvu Open Volume?

Smlouva Open Volume nabízí výhodná strukturovaná řešení při nákupu většího počtu licencí.

Open Volume dělí všechny produkty do třech základních kategorií - na aplikace (např. Microsoft Office), klientské operační systémy (Microsoft Windows Professional Upgrade) a servery (včetně licencí klientského přístupu CAL; např. Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CAL). Na nákup každé z těchto kategorií potřebujeme samostatné licenční smlouvy.

Každému jednotlivému produktu jsou přiděleny body a ty se spočítají na každou kategorii zvlášť. Smlouvu je možné otevřít například jen pro jedinou kategorii (např. pouze servery), v kterých podnik právě potřebuje uskutečnit větší nákupy.

Hodnota Software Assurance:

Software Assurance se v programu Open Business počítá jako jedna licence.

Software Assurance k jednomu produktu má v programu Open Volume stejnou bodovou hodnotu jako produkt, ke kterému je nabývaná, jinými slovy teda SA zdvojnásobuje počet licencí nebo bodů. Hodnota Software Assurance se započítává do objednávky stejně jako objednávané produkty.

Software Assurance (SA) je služba, která zákazníkovi umožní v průběhu trvání smlouvy používat vždy nejaktuálnější verzi objednaného softwaru. Okrem toho přináší i další výhody, např. odborná školení (i elektronická), právo používat vybrané licence i na domácím počítači atd.

 

Multilicenční smlouva Microsoft Open Value Subscription

Microsoft Open Value Subscription patří do skupiny Open Value. Je to inovovaný multilicenční program dostupný i pro velmi malé firmy, který nabízí zákazníkům možnost pronajmout si softwarové licence. Jeho předchůdcem byla multilicenční smlouva Open Subscription License. Hlavní výhodou je jednoduchost zavedení a udržování standardu vybavení i při dynamickém vývoji počtu zařízení.

multilicenční programy

 

Základní podmínky

 • Při této licenční smlouvě licenci nevlastníme. Platíme jenom za používání objednaného softwaru. Vstupní náklady jsou pochopitelně podstatně nižší než při nákupu licencí
 • Můžeme snižovat a samozřejmě zvyšovat počet licencí v průběhu trvání licenční smlouvy
 • Pokrýváme všechny oprávněné počítače (1) platformovými produkty - hlavním smyslem je efektivní a jednoduchá správa licencí, zamezení přelicencování, standardizace
 • Počítače, které přibudou po podepsání smlouvy, jsou do smlouvy zahrnuté ihned. Stačí jen přihlásit na konci měsíce instalace a uhradit první platbu, další platby se uskuteční při výročním datu smlouvy

Rozdělení produktů:
Platformové produkty

 • Small Business Platforma
 •     Windows Professional Upgrade
 •     Office Small Business
 •     SBS CAL
 • Desktop Professional Platforma
 •     Windows Professional Upgrade
 •     Office Professional
 •     Core CAL

Doplňkové produkty

Např. serverové produkty, CAL (klientské přístupové licence), Microsoft Project,

Vstupní podmínky:
Minimálně 5 počítačů

Pokrýt minimálně 5 počítačů aspoň jedním z Platformových produktů (např. 5x Office Small Business)

Zahrnout do licenční smlouvy všechny počítače
Všechny ostatní produkty (doplňkové) - dle potřeby

Software Assurance:
(1) Software Assurance (SA) je služba, která zákazníkovi umožní v průběhu trvání smlouvy používat vždy nejaktuálnější verzi objednaného softwaru. Okrem toho přináší i další výhody, např. odborná školení (i elektronické), právo používat vybrané licence i na domácím počítači atd. Více informací najdete na www.microsoft.com/cze/licence/sa.

Důležitá upozornění:
* Všechny multilicenční programy nabízejí vždy jenom UPGRADE operačního systému. Základní plná verze musí být nejprve zakoupená jako krabice (FPP) nebo OEM.

(1) Oprávněný počítač - Pod pojmem oprávněný počítač se rozumí počítač nebo jiné zařízení, které splňuje minimální požadavky pro provoz kteréhokoliv z platformových produktů. Oprávněným počítačem není: server, jakýkoli systém, který je určen JENOM pro provoz line-of-business softwaru nebo zařízení, které pracuje s vestavěným operačním systémem (Embeded).)