Produkty Partneři Podpora Novinky O nás Home

Komerční organizace / Microsoft pro velké komerční organizace

 
 
 

Licence pro velké firmy s 250 a více počítači

Licence na splátky - Enterprise Agreement*
Enterprise Agreement je multilicenční smlouvou určenou pro organizace nebo firmy s více než 250 počítači. Zákazník má za velmi výhodných cenových podmínek možnost užívat produkty z tzv. standardní konfigurace na všech stolních počítačích v organizaci. Platby jsou definovány výší poplatku z každého počítače.

Více licencí lze pořídit se slevou - Select
Microsoft Select je multilicenční smlouva určená organizacím a firmám s více než 250 počítači.Uzavírá se na dobu tří let s možností prodloužení o jeden nebo tři roky.

Pronájem softwaru - Enterprise Agreement Subscription
Pro největší zákazníky, kteří mají řádově stovky počítačů jsou určeny speciální smlouvy Microsoft Select a Enterprise Agreement.
Enterprise Agreement Subscription umožňuje pronájem licencí softwaru s možností jejich následného odkoupení organizacím a firmám s více než 250 počítači. 

 

Microsoft Enterprise Agreement

Microsoft Enterprise Agreement je multilicenční smlouva určená pro firemní zákazníky s 250 či více stolními počítači. Jako zákazník Enterprise Agreement budete moci získat licence na software Microsoft se slevou na tříleté smluvní období, a standardizovat své počítače na vybraných podnikových produktech (Enterprise Products) Microsoft (Microsoft Office Professional, Microsoft Windows Professional upgrade a Licence klientského přístupu Core).

Mezi výhody, které ze smlouvy Microsoft Enterprise Agreement vašemu podniku poplynou, patří:

 • Vysoké slevy oproti plné maloobchodní ceně, s pevnou roční cenou stavenou na základě počtu oprávněných stolních počítačů v podniku.
 • Nárok na nejnovější upgrady, odborné pomoc se zaváděním a školení v rámci pokrytí Software Assurance pro všechny registrované produkty.
 • Náklady jsou rozloženy do ročních splátek po tříleté období.
 • Nižší celkové pořizovací náklady a vyšší produktivita na pracovišti díky standardizaci všech počítačů v podniku na software společnosti Microsoft.

 

Microsoft Select

Microsoft Select je multilicenční smlouva, určená organizacím a firmám s více než 250 počítači. Uzavírá se na dobu 3 let s možností prodloužení o jeden nebo tři roky.

 • Umožňuje zákazníkovi instalovat v každém okamžiku potřebný počet licencí. Podle přesně definovaných pravidel je pak tento počet každý měsíc nahlášen prodejci (LAR), toto hlášení je postoupeno společnosti Microsoft a proběhne vyúčtování. Součástí programu je pravidelné zasílání sady CD-ROM obsahující software (tzv. CD kit), ze které lze jednotlivé produkty instalovat.
 • V rámci smlouvy Select jsou produkty nabízeny formou Licence nebo balíku Licence se Software Assurance a jsou rozděleny do kategorií (aplikace, operační systémy, servery). Každý produkt má určenou bodovou hodnotu. Minimální počet bodů pro zařazení do programu Select je 750.
 • Sečtením bodů se zákazník kvalifikuje do kategorie pro získání slev. Cenové hladiny jsou členěny na Select A až Select D. Ve smlouvě je definován plán nákupu softwaru a z něj vyplývající výše slevy. Výše slevy je určena výší plánu nákupu na celou dobu platnosti smlouvy.

 

Microsoft Enterprise Subscription Agreement

Microsoft Enterprise Agreement je multilicenční smlouva určená pro firemní zákazníky s 250 či více stolními počítači, kteří si licence na software Microsoft chtějí předplatit a nikoli koupit. Zákazníci Enterprise Subscription Agreement mohou získat licence na software Microsoft se slevou na tříleté smluvní období, a standardizovat své počítače na vybraných podnikových produktech (Enterprise Products) Microsoft (Microsoft Office Professional, Microsoft WindowsŽ Professional upgrade a Licence klientského přístupu Core).

Mezi výhody, které ze smlouvy Microsoft Enterprise Subscription Agreement vašemu podniku poplynou, patří:

 • Vysoké slevy oproti plné maloobchodní ceně a možnost minimalizovat cash flow díky nižším ročním splátkám než jaké jsou u běžné Enterprise Agreement.
 • Právo na upgrady na nejnovější verze registrovaných produktů a mnoho dalších výhod spojených se Software Assurance.
 • Cenová flexibilita, umožňující vhodně vyvažovat nákupy a odprodeje.
 • Nižší celkové pořizovací náklady a vyšší produktivita na pracovišti díky standardizaci všech počítačů v podniku na software společnosti Microsoft.
 • Možnost prováděcí smlouvu obnovit na jedno- či tříleté období..