Produkty Partneři Podpora Novinky O nás Home

Komerční organizace / Adobe pro komerční organizace

 
 
 

Adobe pro komerční organizace

Společnost Adobe poskytuje zákazníkům dodávky klasických krabicových produktů a samozřejmě také multilicenční programy.


Program TLP (Transactional Licensing Program)

K dispozici jsou licence TLP CZ a TLP IE (komerční multilicence dělené dle jazykové verze produktů).

Při vstupu do licenčního programu TLP (Transactional License Program) již není potřeba získat vždy určitý počet bodů, nicméně nadále má každý produkt různou bodovou hodnotu, která určuje, za jakou cenu budou licence muset být nakoupeny.

Jsou 3 úrovně - Level 1, 2 a 3 (viz přehled níže). TLP program umožňuje kombinaci produktů a platforem. Můžete tedy objednat libovolný počet licencí od různých produktů podle potřeby tak, aby vám celkový součet každé objednávky dal potřebný součet pro vstup do cenové úrovně TLP programu. Kombinovat lze mezi sebou jen IE anebo CZ produkty! Tzn., že pokud byste měli zájem o Adobe Premiere IE a Photoshop CZ, nelze tyto 2 produkty kombinovat a načítat tak body pro vyhodnější nákup licencí.

Zákazník si musí ke každému programu objednat CD Pack na instalaci produktu, přičemž v případě kombinování platforem si samozřejmě musí koupit CD Pack na instalaci pro Windows a CD Pack pro Macintosh. Licence je možné upgradovat, a to jak komerční TLP licence, tak i GOV licence pro státní správu. Bodové ohodnocení plných verzí a upgradů je různé. U TLP licencí se vyžaduje dodání všech údajů o zákazníkovi (jméno společnosti /v případě občana stačí jméno a příjmení/, adresa, kontaktní osoba /v případě nákupu společností/ a tel., fax. nebo e-mail /při objednávání IE TLP licence je e-mail podmínkou/).

Souhrn bodových hranic nutných pro vstup do licenčního programu TLP:

Komerční licence (TLP IE a TLP CZ)
Level 1: 1 - 1 499 bodů
Level 2: 1 500 - 14 999 bodů
Level 3: 15 000 a více bodů

 

Program CLP (Cumulative Licensing Program): speciální kontraktační program pro větší organizace s předpokládanými nákupy do budoucna.

CLP je dvouletý program s registrovaným členstvím, který je vhodný především pro větší organizace, jež chtějí zjednodušit nákup, správu a instalaci softwaru. Mezi hlavní výhody programu CLP patří možnost získání významných slev pro delší období (během platnosti kontraktu), tedy pro následující po sobě jdoucí objednávky, a to bez ohledu na počet dokupovaných kusů. Pro vstup do programu je ale nutné, oproti TLP programu, splnit minimální bodovou hladinu a zajistit si tak vstupní cenový level (CLP Level 1), přičemž během daného období zákazník z jednotlivých objednávek body načítá a postupuje tak do vyšších levelů (v případě, že již vstupní objednávkou dosáhnete vyššího levelu, stává se touto vstupní úrovní i level vyšší). CLP program je určený pro komerční organizace, státní správu a samosprávu i školní licence (COM/GOV/EDU).

CLP pomáhá organizacím několika způsoby snižovat náklady zjednodušením procesu objednávání softwaru a snižováním administrativy. Nabízí vám registraci v jediném programu licencování platném po celém světě, takže vždy dostanete stejnou slevu bez ohledu na to, kde sídlíte a bez ohledu na počet objednaných kusů, což je hlavní devizou tohoto programu.Nabídku licencí i multilicencí Adobe naleznete na našem software e-shopu.